Sunday, January 7, 2007

-


pano na lang ang pilipinas kung lahat ng ating magagaling na doktor ay nangibang-bansa na?


WHAT'S UP DOC? HEROES ON CALL : THE STEP UP CONCERT
JANUARY 12, 2007
6pm
BAHAY NG ALUMNI

INVITE FRIENDS AND BE THERE!
*20 bands for only 50 bucks. waaaay cheap.
DAHIL BAWAT ISKOLAR NG BAYAN, BAYANI

kabataan, may magagawa ka.


No comments: